Leven vanuit je drijfveren

Als kind hield ik ervan om hutten te bouwen, ontdekkingsreizigertje te spelen, te dansen en te turnen. Ik was een initiatiefrijk kind. Een klassenvertegenwoordigerstype met allerlei ideeën. Tegelijkertijd was ik gevoelig. Ik voelde stemmingen aan en had als kind al observaties en reflectieve gedachten over gedrag van andere kinderen.

Een strenge innerlijke man

In termen van de innerlijke familie heb ik het dan over mijn vrolijke, initiatiefrijke innerlijke jongetje en mijn gevoelige innerlijke meisje. Zij vormen tezamen mijn natuurlijke aard. Maar zoals wel vaker gebeurt in ontwikkelingswegen van mensen hebben beide kanten niet evenveel ruimte gekregen. Omdat ik ben opgegroeid met een wat angstige, prestatiegerichte vader en een moeder die aanpassen belangrijk vond, ben ik mijn jongetjeskant wat meer gaan inhouden. Het meisje dat afstemt op anderen heeft juist ruim baan gekregen. Dit had dan ook effect op de ontwikkeling van de volwassen familieleden in mij. Ik ontwikkelde een strenge innerlijke man en een innerlijke vrouw die meer oog had voor wensen en belangen van anderen dan die van mezelf.

In ieder (innerlijk) gezin

In een ideale wereld ontwikkelen we ons in overeenstemming met onze aard en ondersteunt de volwassen kant in ons de aard van de innerlijke kinderen. Een soort balans waarin we vrijelijk over al onze eigen kwaliteiten beschikken. Maar de ideale wereld bestaat niet en bij vrijwel niemand verloopt dit optimaal. In ieder (innerlijk) gezin is wel wat zullen we maar zeggen. Gelukkig is het altijd mogelijk om op volwassen leeftijd de balans in jezelf te herstellen. Je kunt alsnog keuzes maken om bepaalde kanten van jezelf meer ruimte te geven of verder te ontwikkelen. Soms moet je daarvoor eerst ergens in vastlopen. Soms zijn er ingrijpende levensgebeurtenissen die je tot verandering aanzetten.

De balans herstellen

Zelf ben ik rond mijn 30e de balans gaan herstellen. Na een longontsteking merkte ik dat het leven vanuit strenge eisen en weinig aandacht voor wat ik leuk vond wel erg veel energie kostte. Ik liep er zelfs op leeg. Langzamerhand ben ik meer ruimte gaan creëren voor eigen wensen, rust, ruimte en plezier en creativiteit. Ik ben meer gaan volgen wat ik van binnenuit wil. Waar ik energie van krijg in plaats van alleen maar plicht en doelen. De geboorte van mijn dochtertje inmiddels 10 jaar geleden, die daarna ernstig ziek bleek te zijn (en gelukkig helemaal is genezen!) heeft een verdere impuls gegeven aan de ontwikkeling van mijn innerlijke vrouw. Zij is meer geaard geraakt en heeft haar positie aan het roer meer ingenomen.

Mijn innerlijke jongetje

Gelukkig is de balans er steeds meer, al blijft het opletten. Voor mijn innerlijke jongetje is er steeds meer ruimte voor het ontwikkelen en bedenken van nieuwe dingen. De initiatiefrijke en vrolijke klassenvertegenwoordiger in mij komt steeds meer naar voren. Zo heeft mijn innerlijke jongetje bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar plezier gehad in het ontwikkelen van de Innerlijke Familie Drijfverentest (IFD) en is mijn innerlijke vrouw diep tevreden met de waardevolle bijdrage die de IFD kan bieden. Met de Innerlijke Familie Drijfverentest willen we eraan bijdragen dat mensen meer leven in overeenstemming met hun aard. Wat hen drijft van binnenuit.

Inzicht in drijfveren en dilemma’s

Hoe meer je leeft vanuit je drijfveren hoe beter dit is voor je energie. En ook voor je effectiviteit. Je zult succesvoller worden als je werk doet dat echt bij je drijfveren past. Een optimale match is wellicht niet altijd mogelijk, maar door inzicht in je drijfveren kun je wel bewuste keuzes maken. Mijn ervaring is dat de bespreking van de IFD altijd een interessante reflectie oplevert. Over hoe jouw ontwikkelingsweg is geweest bijvoorbeeld. Of je ook leeft in overeenstemming met je drijfveren en wensen. Of alle alle drijfveren evenveel aan bod komen? Of er dilemma’s zijn tussen verschillende familieleden die bepaalde keuzes moeilijk maken. Inzicht in dit soort dilemma’s kan verhelderend werken. We hopen dat dit mensen weer een stapje dichter bij zichzelf brengt.

Wil jij zelf ook meer inzicht in je drijfveren middels de Innerlijke Familie Drijfveren Test?  Op donderdag 19 april geef ik een leuke training binnen de innerlijke familie. Je maakt van te voren de test en staat in de training stil bij je drijfveren, je eigen ontwikkelingsweg en onderzoekt in hoeverre je ergens de balans wil herstellen.

Training Zicht op Jezelf